OM HEMLÖSHET

Allt fler människor utan annan social problematik än ren ekonomisk fattigdom hamnar idag i hemlöshet. Det handlar om ensamstående föräldrar som förlorat sina arbeten eller blivit långtidssjukskrivna, äldre vars pension inte räcker till hyran och unga som aldrig fått någon möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och därmed inte har råd med en egen bostad.

"Jag är förskollärare i grunden men så hände något i mitt liv som gjorde att jag gick in i väggen och hamnade på gatan helt enkelt. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra, men här är jag."

Antalet personer som förlorar sina hem genom vräkning har ökat markant, där barnfamiljer är en särskilt utsatt grupp. För barn som inte har ett eget hem är det i princip omöjligt att klara skolan eller bygga upp ett tryggt socialt nätverk. I förlängningen riskerar det att leda till att hemlöshet och fattigdom går i arv.

Stadsmissionen ser bostad som en mänsklig rättighet. Hemmet skapar trygghet och utgör grunden för andra delar i livet, som hälsa och välmående, familj och socialt umgänge samt arbete och ekonomi.

Fakta om hemlöshet

Socialstyrelsens kategorisering av hemlöshet

  1. Akut hemlöshet där personen sover utomhus eller bor på härbärgen eller vandrarhem.
  2. Personer som saknar boende efter institutionsvistelse (och därmed inte kan lämna institutionen till förmån för nästa person i behov).
  3. Människor som har sociala kontrakt, försökslägenhet, träningsboende el dyl, då personen inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.
  4. Personer som bor inhyst hos familj, släkt eller vänner men inte har ett eget hem.

Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet

Siffrorna kommer från Socialstyrelsens kartläggning 2017. Nästa hemlöshetskartläggning ska genomföras 2023.

Regeringens hemlöshetsstrategi

Regeringen presenterade en ny nationell hemlöshetsstrategi i juli 2022. Regeringens mål är att:

  1. hemlöshet ska förebyggas
  2. ingen ska bo eller leva på gatan
  3. metoden Bostad först bör införas nationellt och att
  4. det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

Sveriges Stadsmissioner välkomnar den nya hemlöshetsstrategin men anser att strategin bör ha en nollvision: ingen människa ska behöva leva i hemlöshet! Det är positivt att strategin anger att den framgångsrika modellen Bostad först bör användas nationellt – men hade varit önskvärt att fastslå att den ska användas i samtliga kommuner. Vi anser dessutom inte att det räcker med regeringens förslag på 40 miljoner kronor per år för att minska hemlösheten.